Wyleczenie z dyskalkulii

Działania matematyczne są dla wielu osób czarną magią, ale dzieje się tak dlatego, iż nie mamy wystarczającej wiedzy. Jednak są też osoby, które z powodów genetycznych nie potrafią tego zrobić choćby bardzo chciały i wtedy potrzebna jest pomoc.

Kiedy leczyć dyskalkulię?

leczenie dyskalkuliiNajwięcej chorób dziecięcych wykrywa się i diagnozuje w wieku szkolnym. Jest to czas, kiedy można podjąć właściwe kroki, aby przeciwdziałać rozwojowi danej choroby, lub zaburzenia. Około cztery – pięć procent dzieci wykazuje objawy dyskalkulii, z czego prawie dziewięćdziesiąt dziewięć procent w ogólnie nie wie o jej istnieniu. Jej objawy są zrzucane na lenistwo , brak zdolności, lub niewiedzę. Leczenie dyskalkulii jest możliwe i trzeba je zacząć jak najwcześniej. Jest to zaburzenie, które objawia się nieumiejętnością wykonywania przez dziecko podstawowych działań matematycznych, a mianowicie dodawania, odejmowania, dzielenia, czy mnożenia. Dyskalkulię należy leczyć jak najwcześniej, ponieważ dziecko ma wtedy szanse na wypracowanie skutecznego sposobu radzenia sobie z tym zaburzeniem i normalnie się rozwijać. Diagnozę przeprowadza lekarz neurolog, lub neuropsycholog, który wykonuje z dzieckiem szereg zadań mających na celu wykluczenie innych chorób i potwierdzenie dyskalkulii. Leczenie polega na systematycznym uczęszczaniu na zajęciach korekcyjno – wyrównawczych, które uczą dziecko znajdowania sposobu na rozwiązanie zadania. Ważna jest też praca rodzica z dzieckiem w domu i zachęcanie go do wykonywania działań matematycznych w życiu codziennym.

Z dyskalkulią można żyć, a nawet można jej objawy zminimalizować niemalże do zera. Jednak wymaga to systematycznej pracy. Z dyskalkulią jest jak z jąkaniem, przy odpowiedniej ilości ćwiczeń, można ją pokonać i żyć w miarę normalnie.