Przydatne pomoce z chemii

Posted on

 

Skupienie uwagi dzieci na lekcjach, bywa czasem ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli, którzy robią co mogą, aby dzieci wyciągnęły z zajęć jak najwięcej. Przeważnie w tym celu wykorzystują ogólnie dostępne pomoc szkolne.

Z czego korzystają nauczycie na lekcjach chemii?

Chemia pomoce dydaktycznePrzeważnie uczniom w szkole podstawowej sprawiają kłopoty w nauce przedmioty ścisłe takiej jak matematyka, fizyka, biologia i chemia. Jak każdy przedmiot, mają one łatwiejsze i trudniejsze zagadnienia, które można przedstawić na różny sposób. W dużej mierze od samego nauczyciela zależy, jak dzieci odbiorą lekcję i czy dużo z niej zapamiętają. Na przedmiocie o nazwie chemia przydatne pomoce dydaktyczne znacznie ułatwiają prowadzenie lekcji, gdyż można je prowadzić na wiele sposobów. Dzieci najłatwiej zapamiętają informacje podane w praktyczny sposób, czyli na przykład przez doświadczenie. Można kazać dzieciom w zeszycie zapisać odpowiedni wzór przedstawiający reakcję chemiczną, ale można też im pokazać prawdziwe doświadczenie, które przeprowadzi się w czasie lekcji w specjalnym dygestorium. Do pomocy dydaktycznych z chemii, zalicza się także wszelkie miarki, pipety, szklane naczynia do doświadczeń czy specjalne urządzenia elektryczne. Z pewnością w każdej sali chemicznej znajdziemy tablicę Mendelejewa, na której widnieją wszystkie pierwiastki czy plakaty z najważniejszymi wzorami chemicznymi. To także pomoce szkolne, które stanowią wyposażenie sali chemicznej. Poza tym przedmiotem, pomoce dydaktyczne są dostępne niemalże z każdego przedmiotu.

Chemia nie należy do najłatwiejszych przedmiotów szkolnych i może przysparzać uczniom wiele kłopotów. Jednakże lekcje prowadzone w ciekawy sposób, z wykorzystaniem przydatnych pomocy szkolnych, z pewnością na długo zapadną w pamięci uczniów.