Potrzebowałam świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu

Posted on

Postanowiliśmy z mężem sprzedać nasze mieszkanie w bloku i kupić sobie jakiś mały i przytulny domek na przedmieściach miasta. Zaczęliśmy już kompletować dokumenty, które będą konieczne do tego, aby sprzedać nasz dotychczasowy lokal mieszkalny. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu było jednym z dokumentów, które musieliśmy uzyskać przed wystawieniem naszego lokalu na sprzedaż.

Kto zajmuje się wystawieniem świadectw energetycznych lokali?

świadectwo charakterystyki energetycznej lokaluDowiedzieliśmy się, że takie świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu jest wymagane zawsze wtedy, kiedy sprzedaje się lokal na mocy umowy sprzedaży lub spółdzielczego prawa własności lokalu. Taki dokument jest bardzo ważny i może być wystawiony tylko przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia, których zakres znajduje się w ustawie o prawie budowlanym. Zgodnie z przepisami osoba, która wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu powinna mieć wykształcenie wyższe w kierunku który uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków i lokali lub posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Dodatkowo musi być to osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych i niekarana. Nam udało się znaleźć taką osobę poprzez firmę energetyczną, która zajmuje się wystawieniem świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków. Od razu zatrudniliśmy ich do wykonania usługi.

Jak się już wkrótce okazało, to był bardzo dobry wybór. Elektryk bardzo szybko wystawił nam świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, z którego wynikało jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie tego lokalu na energię elektryczną. Dodatkowo dokument zawierał informację na temat stanu instalacji elektrycznej w lokalu. Takie świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu jest ważne 10 lat od momentu wystawienia.