Połączenia kompensacyjne rurociągów

Trudno jest znaleźć jakąś dziedzinę przemysłu i gospodarki gdzie nie wykorzystuje się linii przesyłowych w postaci rurociągów i kanałów przesyłowych. W celu zapewnienia sprawności ich działania elementy muszą być połączone w sposób elastyczny. Jako łączniki wykorzystywane są kompensatory tkaninowe tłumiące wzajemne drgania i przesuwy składowych części rurociągów.

Kołnierzowe kompensatory tkaninowe do rurociągów

Kompensatory tkaninowe z kołnierzemRurociągi to najpowszechniej spotykane trakcje przesyłu różnorodnych mediów. Konstrukcja rurociągu musi być trwała i zapewniać doskonałą szczelność. Montowane na połączeniach segmentów rurociągów kompensatory tłumią drgania i niwelują wzajemne przesunięcia boczne i wzdłużne. Kompensatory tkaninowe z kołnierzem są jednym z rodzajów tych urządzeń o charakterystycznej budowie przypominającym kołnierz właśnie. Za pomocą kołnierza są mocowane do rurociągu. Zbudowane są z blach stalowych nierdzewnych, kwasoodpornych lub ocynkowanych. Materiały elastyczne tłumiące przesuwy i drgania to różne warstwy kompozytowe i elastomery. W zależności od użytych materiałów są montowane na liniach przesyłu gorących gazów, materiałów sypkich oraz cieczy. Mogą być wzmacniane od wewnątrz blachami, które chronią część elastyczną przed materiałami abrazyjnymi. Najwyższą wytrzymałość na temperaturę mają powłoki z tkanin ceramicznych i silikatowych.

Kompensatory tkaninowe mogą mieć kształt okrągły lub prostokątny. Mogą być wykonywane na zamówienie dla nietypowych wielkości i kształtów rur. Często służą jako łączniki kanałów o różnej wielkości przekroju i kształtu. Najczęściej są stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach, przemyśle cementowym i wapienniczym. Dzięki nowym materiałom używa się ich w przemyśle spożywczym, papierniczym i chemicznym.