Nowoczesne przepompownie ścieków

Posted on

 

Zdarzają się sytuacje, w którym brudna woda, czy potoczne ścieki, nie mogą zostać oczyszczone lub doprowadzone do oczyszczalni. Jest to sytuacja dość kłopotliwa dla mieszkańców gospodarstwa domowego, z którą skutecznie można poradzić sobie dzięki nowoczesnym technologiom, przeznaczonym do oczyszczania ścieków na terenie gospodarstwa domowego.

W jaki sposób działają przepompownie ścieków?

przepompownia ściekówPrzede wszystkim należy rozróżnić dwa typy tego rodzaju urządzeń. Pierwszy z nich stanowią przepompownie do ścieków bez fekaliów. Te mają zastosowanie w przypadku oczyszczania ścieków związanych z brudną wodą ze zmywarki lub pralki, pryszniców, czy wanien. Tego typu ścieki nie zawierają elementów stałych, w związku z czym spokojnie można zastosować przepompownie do brudnej wody. Przepompownia ścieków zawierających fekalia, tzw. ścieki czarne zawierają różnego rodzaju elementy stałe. Dla lepszej funkcjonalności wiele typów tego urządzenia to maszyny dwupompowe, co ma praktyczne skutki, podnosi efektywność oraz wpływa na niezawodność. W szczególności w przypadku ścieków zawierających olej widoczna jest przydatność systemu dwupompowego, ponieważ tego rodzaju ścieki muszą być oczyszczane bez przerwy, co wiąże się ze sporą eksploatacją urządzenia. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń tego typu o różniej konstrukcji, w zależności od potrzeb.

Najczęściej przepompownie stosowane są wszędzie tam, gdzie ścieki nie mogą zostać odprowadzone a woda oczyszczona z zabrudzeń. Najpowszechniejsze, dwie kategorie przepompowni to te przeznaczone do ścieków bez fekaliów oraz do ścieków czarnych. Natomiast rozróżnić można też inne typy urządzeń, między innymi z wirnikiem. Wybór urządzenia powinien być uzależniony od tego zastosowania oraz potrzeb eksploatacyjnych.