Maszyny do kontroli wytrzymałości

Posted on

Wytrzymałościowe maszyny są urządzeniami, których głównym zadaniem jest kontrola odporności mechanicznej różnego rodzaju materiałów. Tego typu proces pozwala na określenie czy dany surowiec lub też produkt nadaje się do danego, ustalonego wcześniej celu. Czym charakteryzują się te maszyny?

Charakterystyka maszyn wytrzymałościowych

maszyny wytrzymałościoweUrządzenia tego typu najczęściej wykorzystywane są w specjalnie przygotowanych do tego procesu laboratoriach. Zapewniają możliwość przetestowania materiału przed użyciem go do procesu produkcji lub sprawdzenie finalnego produktu przed wprowadzeniem go na rynek, aby sprawdzić, czy jest odporny na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Wyróżnić można między innymi maszyny wytrzymałościowe takie jak zrywarki, młoty, prasy czy też twardościomierze. Sprzęt tego typu można dodatkowo podzielić ze względu na zastosowanie do prób statycznych lub dynamicznych. Próby statyczne polegają na długotrwałej obserwacji obiektu, na który działają określone siły. Najczęściej są powolne i ich trwanie jest stosunkowo długie. Przykładem tego typu procesu jest działanie sił nacisku na dany materiał. Próby dynamiczne polegają na działaniu sił na surowiec lub produkt w sposób nagły. Może to być nagłe pociągnięcie, zerwanie lub uderzenie. Zwykle próby dynamiczne kończą się całkowitym uszkodzeniem danego materiału, który im podlegał. Maszyny do testów wytrzymałościowych najczęściej wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna wiedza na temat jakości i odporności materiałów na działające na nie siły.

Zastosowanie tego typu maszyn odbywa się głównie w specjalnie wyznaczonych do tego typu zadań laboratoriach. Powszechnie używane są przez naukowców oraz inżynierów, którzy starają się dopasować materiał do wytwarzanego produktu lub testują wytrzymałość samego produktu finalnego przed jego wdrożeniem na rynek.