Fibrobeton – beton zbrojony włóknami

Warunkiem wstępnym zrozumienia właściwości betonu zbrojonego włóknami jest szczegółowy proces zachodzący w fazie wiązania betonu. W tym celu należy przyjrzeć się zmianom poszczególnych składników betonu w okresie wiązania. Podczas krystalizacji stwardniałej pasty cementowej, cement reaguje z wodą i powstają minerały (stwardniała pasta cementowa).

Właściwości betonu zbrojonego włóknami (fibrobetonu)

fibrobetonyZajmują one nieco mniejszą objętość niż dwa materiały wyjściowe. Na skutek tego beton nieco się kurczy, co prowadzi do powstawania pęknięć skurczowych w betonie. Proces ten powoduje powstawanie w świeżym betonie naprężeń rozciągających, których rosnące minerały nie są w stanie jeszcze przyjąć, co prowadzi do powstawania lokalnych pęknięć, które mogą być mniej lub bardziej duże w zależności od warunków zewnętrznych (temperatura i wilgotność). Gdy minerały lepiej się zrosną, w betonie powstają naprężenia ściskające, które jeszcze bardziej powiększają powstałe pęknięcia. Zadaniem włókien w tym stanie wiązania betonu jest przejęcie początkowych naprężeń rozciągających

buy kamagra 100mg

, tak aby nie doszło do pęknięć, a fibrobetony stanowiły tym samym jednorodny materiał budowlany. Oznacza to, że naprężenia rozciągające mogą być bezpiecznie przenoszone z betonu zbrojonego włóknami (fibrobetonu) również w tym stanie wiązania. Odpowiednio do wydłużenia podczas naprężenia rozciągającego w całkowicie związanym betonie zbrojonym włóknami, zainstalowane włókna przejmują dodatkowe naprężenie rozciągające w stosunku do betonu.

Dzięki temu procesowi w betonie zbrojonym włóknami występuje zwiększone możliwe do przyjęcia naprężenie rozciągające. Zgodnie z prawem materii Mohr-Coulomba, wraz z naprężeniem rozciągającym wzrasta również przenoszone naprężenie ściskające, co prowadzi do znacznej poprawy nośności materiału budowlanego, jakim jest beton zbrojony włóknami.